Ako vybrať čerpadlo?

Každý typ čerpadla je vhodný na konkrétny účel, a preto je dôležitý samotný výber čerpadla. Musíme mať predstavu o tom, čo od čerpadla očakávame.

Ako na výber čerpadla?

Na úvod je vhodné zodpovedať si základné otázky, ktoré odhalia, aké zdroje má pozemok k dispozícii a aké sú očakávania na zavlažovací systém.

 • aký je k dispozícii vodný zdroj?
 • na aký účel bude čerpadlo používané?
 • kde bude umiestnené?
 • aká je potreba čerpaného množstva vody?
 • ako ďaleko bude voda dopravovaná?
 • aké je prevýšenie od čerpadla k cieľovému bodu?
 • aký je zdroj napätia?
 • aké ovládanie bude mať čerpadlo?

cerpacia technika

Po zistení parametrov vlastného vodného zdroja je vhodné obrátiť sa na pomoc odborníka, ktorý pri výbere a montáži zaručí splnenie požiadaviek na výkon a bezpečnú, bezporuchovú prevádzku vodného čerpadla.

Hlavné parametre vodného čerpadla

Prietokové množstvo Q (l/min)

Predstavuje množstvo vody prepravené hrdlom čerpadla za určitú časovú jednotku. Udáva sa v jednotkách (m3/hod), (l/min), (l/s).

V prípade, ak je čerpadlo už namontované a nepoznáte jeho parametre, prietok určíte pomocou skúšky.

Príklad:

 • do vedra natieklo 8 litrov vody za 10 sekúnd
 • prepočet: 8 l / 10 s = 0,8 litrov za sekundu (l/s) x 60 = 48 litrov za minútu (l/min)

Výtlačná výška Max. H (m)

Je výška, do ktorej je čerpadlo schopné vytlačiť vodu. Údaj sa udáva tiež v tlakových jednotkách, kedy je charakterizovaný ako maximálny dosiahnuteľný tlak na hrdle čerpadla, pričom platí prepočet 1 bar = 10 m výškových.

Zdroj elektrického napätia (230V/380V)

Ostatné údaje:

 • výkon čerpadla (kW)
 • prietok vody vo výške (m-m3/hod)
 • sacia výška (m)
 • sacie/výtlačné pripojenie (palcové jednotky)

Pozor! Hodnoty čerpadla uvádzané na štítku alebo technickom liste ako “Maximálne“, nie sú prevádzkové! Sú to hodnoty s nulovým odporom, preto vždy počítame so stratami.
Straty vznikajú v nasledovných prípadoch:

 • rozdielom výšok medzi čerpadlom a vyústením zdroja vody
 • dĺžkou a priemerom potrubia
 • straty vzniknuté v príslušenstve čerpadla (filter, kolenové spoje)

Pri rozhodovaní sa o výkone čerpadla sa neriadime heslom „Väčšie bude lepšie“, ale platí, že výkon by nemal presiahnuť 20% nahor od hodnôt našich požiadaviek. Čerpadlo totiž pracuje v určitej krivke účinnosti a prekračovaním alebo nedosahovaním optima znižujeme efektivitu. Preťažovanie má negatívny vplyv na životnosť čerpadla. 


Typy čerpadiel

Príslušenstvo pre čerpadlá