Príslušenstvo pre vodné čerpadlá

Čerpadlo 

je samostatná jednotka, ktorú je nutné podľa individuálnych požiadaviek zapojiť do sústavy prídavných zariadení, ktoré nazývame príslušenstvom čerpadla.
Tieto zariadenia môžu priamo súvisieť s funkciou čerpadla alebo s úpravou kvality čerpanej vody. Správnym výberom čerpadla možno zabezpečiť bezpečnú a bezporuchovú prevádzku čerpacej sústavy.  Preto je vhodnejšie ponechať výber príslušenstva na odborníka, ktorý navrhne a zoradí komponenty do sústavy podľa požadovaných pravidiel.
Pripojenie čerpadla do elektrickej siete musí byť istené vybranou ochranou, či už ističom alebo prúdovým chráničom.

Doplnky čerpadlovej sústavy slúžia na:

 • Ovládanie čerpadla
 • Ochranu čerpadla
 • Úpravu vody
 • Kontrolu čerpadla

Vodné čerpadlá a ich príslušenstvo

Ovládanie čerpadla»

presscontrol-1Slúži na uvedenie čerpadla do chodu, udržanie a reguláciu tlaku a je ochranou voči suchobehu.

 • frekvenčný menič
 • tlakový spínač a tlaková nádoba
 • skupina prietokových spínačov

 Ochrana čerpadla»
jednofazova-ochrana

Chráni motor čerpadla pred suchobehom, prehriatím, preťažením a hydrauliku čerpadla pred
mechanickým poškodením.

Pripojenie čerpadla do elektrickej siete musí byť istené vybranou ochranou, či už ističom alebo prúdovým chráničom !!!

 • jednofázová ochrana
 • hladinový a plavákový spínač
 • spätná klapka

Úprava kvality vody – filtrácia »

Veľký dôraz kladieme na kvalitu vody. Filtráciou a úpravou dokážeme odstrániť nielen mechanické nečistoty, ale aj prebytočnú tvrdosť či železo vo vode. Čím je vodný zdroj viac znečistený mechanickými nečistotami, tým musíme zabezpečiť väčšiu filtračnú plochu.

filtre-na-upravu-vody
Základné delenie filtrov z hľadiska funkcie a použitia:

 • mechanické filtre – filtrácia vody
 • filtre na úpravu vody

Filtrácia – čiže odstraňovanie mechanických nečistôt, je zaraďovaná do každej čerpacej sústavy, nakoľko
podstatne ovplyvňuje funkčnosť systému, chráni a predlžuje životnosť komponentov

Úprava vody – pod týmto výrazom rozumieme odstraňovanie nežiaducich chemických vlastností vody ako napr. tvrdosť vody – tvorba vodného kameňa, ktorá nepriaznivo pôsobí na mechaniku zariadení a prúdenie vody.

Kontrola

Sledovaním parametrov vody ako tlaku a prietoku pomocou jednoduchých prístrojov zisťujeme ichmanometer_6_bar_1c
momentálny stav v systéme. Majú informatívny charakter, no zároveň pomôžu odhaliť nedostatky ako napr. porucha čerpadla, netesnosť – únik vody vo vedení alebo znečistenie filtrácie.

 • manometer – ukazuje tlak v systéme
 • prietokový merač – sleduje prietok

 


Typy čerpadiel

Ako vybrať čerpadlo?


Čerpajte výhody pre váš maloobchod

Zaregistrujte sa

a začnite s nami rásť